ครูชาญ

นายชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2554

คนเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิด ปลดปล่อยพลังออกมาเถอะ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

ในเหตุการณ์อย่างเดียวกัน เราเลือกได้ว่าจะเก็บสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี อยากให้มวลมนุษย์เราเลือกเก็บแต่สิ่งที่ดีดี ชีวิตของเราจะได้มีความสุข

ไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหน ดีแค่ไหน สุดท้ายเราก็ต้องตาย รักและปรารถนาดีกับเพื่อนร่วมโลกของเราให้มากๆเถอะครับ เพราะไม่นานนักเราก็ต้องตายจากกัน

ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้มีดีเสมอ หากเราพร้อมที่จะเปิดใจมอง แม้ความล้มเหลวก็ยังเป็นสิ่งดี เพราะอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้มัน

ประสบการณ์ทุกอย่าง เพียงแต่เราเรียนรู้แล้วผ่านมัน

เด็ก ๆ คือ เมล็ดพันธ์ที่เราควรให้ความสำคัญในการบ่มเพราะ

ใช้ความสติเป็นปุ๋ย ปัญญาเป็นธาตุอาหาร ความรักความเมตตาสรรพสิ่งเป็นน้ำ บำรุงรักษาป่าอารมณ์ของเรา

ทานตะวันเลือกที่หันหน้ารับพลังงานแสงอาทิตย์เสมอ เปรียบเสมือนดวงตาครูที่ที่คอยมองลูกศิษย์เสมอ และพร้อมที่จะปลุกปั้นให้ลูกศิษย์ทุกเมื่อด้วยความจริงใจ

สรรพสิ่งทั้งหลายคือครูของเรา แม้นักเรียนในห้องก็คือครูของเรา

การเป็นครูที่ดี เราเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ครูที่ดีจะสอนออกมาจากข้างใจ ทุกท่วงท่าของครูมีความหมายกับนักเรียนมาก ดังนั้นครูที่ดีจะใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนจะทำอะไรเสมอ เพื่อสิ่งนั้นจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างสูงสุด

ของอย่างเดียวกัน ถ้าใช้เป็นก็ให้คุณอนันต์ ถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษมหันต์ ควรมีสติในการใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น